Care Consult Sibiu nu vă promite cel mai mic preţ de pe piaţa serviciilor financiar-contabile şi nici nu vrea să afirme despre sine că este cea mai bună firmă din domeniul său de activitate. Ceea ce vă putem garanta însă, este faptul că noi ne tratăm clienţii cu respect, seriozitate, iar afacerea lor devine la fel de importantă pentru noi, cum este şi pentru acţionarii şi administratorii ei. Nu dorim să oferim un simplu serviciu contabil, ci o nouă şi eficientă abordare a afacerii. Contabilitatea trebuie percepută nu ca un rău necesar, ci ca un ajutor pentru obţinerea succesului şi performanţei.

Dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă vrei să mergi departe, mergi cu alţii.
Proverb African

Dumneavoastră trebuie să va întrebaţi ce vă doriţi cu adevărat: vă interesează servicii de calitate care să conducă la dezvoltarea afacerii dumneavoastră, sau un preţ cât mai mic?

Pe piaţa de profil din România, oferta este bogată, iar decizia vă aparţine. Dacă sunteţi dispuşi să vă riscaţi afacerea încredinţând-o în mâna oricărei persoane care susţine că ştie să presteze servicii de contabilitate în schimbul unui onorariu mai mic, dar evită să-şi asume responsabilitatea pentru ceea ce lucrează, nu vă poate împiedica nimeni. Practica a demonstrat însă că urmările unor alegeri greşite în acest domeniu sunt deosebit de grave.

Care Consult Sibiu vă oferă, pe lângă serviciile contabile propriu-zise, experienţa colectivului său, dedicarea şi preocuparea pentru dezvoltarea şi buna funcţionare a afacerii dumneavoastră şi răspunderea totală pentru întocmirea tuturor situaţilor, declaraţiilor şi rapoartelor stabilite prin contract. Vă garantează de asemenea, următoarele avantaje:

Obiective:

Reducerea costurilor datorită:

 • Eliminării costurilor cu până la 50% pentru ţinerea evidenţei contabile interne.
 • Eliminării costurilor salariale şi a impozitelor aferente personalului pentru contabilitate.
 • Eliminării cheltuielilor pentru spaţiu, mobilier şi tehnică de calcul.
 • Eliminării cheltuielilor cu deplasările către autorităţi.
 • Eliminării costurilor pentru programe specializate de contabilitate.
 • Eliminării amenzilor şi penalităţilor ce pot surveni din lipsa de profesionalism.

Logistică şi suport:

 • Timpul şi fondurile necesare achiziţionării unui program sunt economisite.
 • Riscul de a alege un soft supraevaluat sau ineficient este complet eliminat.
 • Suplimentul legislativ al aplicaţiei asigură corectitudinea evidenţelor.
 • Fondurile destinate trainingului în utilizarea programului sunt economisite.
 • Actualizarea periodică a softului este suportată integral de către prestator.
 • Se asigură tehnica de calcul aferentă: imprimantă, xerox, fax, calculator.
 • Conexiunea la Internet facilitează o documentare şi comunicare eficientă.

Transfer de responsabilităţi către prestator:

 • Responsabilitatea evidenţei contabile revine integral societăţii prestatoare.
 • Însuşirea noutăţilor legislative intră în atribuţiile personalului prestator.
 • Grija respectării termenelor de depunere a actelor se transferă prestatorului.
 • Controalele fiscale sunt asistate de personalul societăţii prestatoare.
 • Se asigură arhivarea şi păstrarea documentelor în condiţii corespunzătoare.

Clientul beneficiază de experienţa prestatorului din punct de vedere al:

 • Relaţiilor cu autorităţile statului, cu organismele de control financiar – fiscale.
 • Aplicarea noutăţilor legislative pe probleme specifice.
 • Minimizarea taxelor şi impozitelor.
 • Adaptarea procedurilor contabile la noutăţile legislative.
 • Gestionarea situaţiilor de criză şi a termenelor limită.
 • Identificarea tehnicilor de maximizare a profitului.
Cere oferta!